top of page

Carbonchange Offset

WEB_9.jpg

Klimakvoter i eiendom

Carbon offset - the hidden gold?

I et forsøk på å redusere karbonutslipp, har regjeringer over hele verden innført insentiver for bilprodusenter til å utvikle elektriske kjøretøyer eller biler med lavt karbonutslipp. Kreditter eller “klimakvoter” gis til bilprodusenter som bygger og selger miljøvennlige kjøretøy.

Men hva så med eiendom? Det er utviklet et system for biler, men når eiendom står for så stor andel av CO2-utslippene og energibruken, er det kanskje rart det ikke er et marked for dette i eiendom også?

Hva er egentlig Carbonchange Offset?

Carbon offset - the hidden gold?

I et forsøk på å redusere karbonutslipp, har regjeringer over hele verden innført insentiver for bilprodusenter til å utvikle elektriske kjøretøyer eller biler med lavt karbonutslipp. Kreditter eller “klimakvoter” gis til bilprodusenter som bygger og selger miljøvennlige kjøretøy.


I USA har California og minst 13 andre stater regler rundt regulatoriske kreditter. De krever at bilprodusenter produserer et visst antall såkalte nullutslippskjøretøy (ZEV) basert på det totale antallet biler som selges i den aktuelle staten. Bilprodusenter som produserer slike biler vil få en viss mengde kreditter basert på faktorer som rekkevidden til kjøretøyet - ZEV-er med lengre rekkevidde får flere kreditter. Dersom bilprodusenten ikke når karbonmålet sitt, kan de kjøpe dem fra andre selskaper som har overskuddskreditter.


Tesla et et meget godt eksempel på en aktør som har benyttet dette systemet til fulle. Fordi Tesla kun selger elbiler som faller inn under ZEV-kategorien, har selskapet alltid hatt  overskytende karbonkvoter og har kunnet selge disse med 100 % fortjeneste. Tesla hentet inn 518 millioner dollar i inntekter fra salg av regulatoriske kreditter i årets første kvartal, noe som hjalp den amerikanske elbilprodusenten med enda et kvartal med overskudd. (Kilde https://www.cnbc.com/2021/05/18/tesla-electric-vehicle-regulatory-credits-explained.html)


Det er ikke bare i USA dette gjøres. Kina og Europa er også aktører man må regne med fremover.

Kvotesystem i eiendom?

Men hva så med eiendom? Det er utviklet et system for biler, men når eiendom står for så stor andel av CO2-utslippene og energibruken, er det kanskje rart det ikke er et marked for dette i eiendom også?


Joda, dette har nok høyeste prioritet! Et globalt kvotesystem har det blitt jobbet med i mange år allerede. Mulig vil etterarbeidet av møtet i Skottland kunne si noe om det er mulig å få til eller ikke. Uansett vil et kvotesystem ha behov for korrekt informasjon. En bygningseier som viser til en reell nedgang i CO2-forbruket sitt, vil ha mulighet til å opptjene kvoter. Per i dag vet vi at det jobbes med en slik struktur. Konkret ønsker de en løsning der transaksjonene verifiseres og Etherum er et godt alternativ. Det opprettes da en carbon coin basert på Carbon Offset. Dette gjør det mulig for bygningseiere å “mine” coins basert på reell besparelse. Utfordringen som Carbonchange har diskutert med dette miljøet, er hva som skjer dersom bygningseier får en økning året etterpå. Med vår algoritme får man ikke urettferdige utslag. Miljøet rundt carbon offset hevder at man de neste årene vil fokusere mer på besparelsen enn en eventuell tilbakebetaling av for mye carbon credit /coins, men at det vil gradvis vil bli strengere inn mot 2030.


Bransjestandard i eiendom

For å kunne mine coins, må man benytte en slags standard. Det sies at det jobbes ganske aktivt med nettopp dette i Europa og globalt. Denne bransjestandarden kommer sannsynligvis til å være en angitt energiverdi for bygg, en standard benchmark. Ved å benytte algoritmen vil man kunne måle byggets reelle tall mot offisiell benchmark og dokumentere hvordan man ligger an i forhold til denne.


For oversikt plasseres algoritmen i en plattform som sammenstiller alle bygg som en eiendomsbesitter har. Dette vil gi oversikt for eiendomsbesitter å konsentrere seg om de bygg som ligger under benchmark.


Med dagens nettverk inn i dette systemet og nærheten dette antageligvis representerer, kan det gi selskapet en stor mulighet. Ikke bare til å påvirke en eventuell bransjestandard, men ligge i forkant med informasjonen for å følgelig kunne utvikle algoritmen slik at den passer perfekt mot benchmarksystemet som utvikles. Enten det kommer i 2022 eller 2030.

Er det noe å tjene på dette da?

De bygningseiere som allerede i dag tar tak og miner coins, kan få en ikke ubetydelig fortjeneste på dette baser på veldig lave investeringer de uansett bør gjøre. Vår anbefaling er å ikke selge det til dagens kurs (jo, det er et reelt marked for dette allerede i dag), men sette det i “banken” og holde det. Prisen vil sannsynligvis øke for flere og flere aktører vil kjøpe seg fri fra bøtene de kommer til å få etter 2030. De aller fleste bygningseiere kan posisjonere seg for dette relativt kostnadsfritt allerede i dag. Dette er en fantastisk mulighet for Carbonchange!


Carbon offset kan være the hidden gold og Carbonchange gjør dette tilgjengelig.

bottom of page