top of page
servere

Gjenbruk av varme fra datasenter

Det finnes mye statistikk på den globale bruken av elektrisk kraft i IT-industrien. Ett av disse tallene sier at IT-industrien står for svimlende 210 terrawattimer (TWh).

 

Det er ikke utenkelig at innen 2025 så vil datasenter, og det som står i forbindelse med dette, forbruke 1/5 av verdens elektriske strømforsyning, og det vokser.

 

Nærmere 90 % av energien som går inn i et datasenter blir ikke brukt til noe annet enn for å varme opp lufta til kråkene. 

 

Carbonchange har løsninger for deg som trenger varme. Varmen fra datasentre kan gjenbrukes og selve datasenteret kan i dag plasseres nesten hvor som helst. Også i kjelleren i din bedrift!

 

Ta kontakt så finner vi en løsning for deg.

Hvem er du?

 

Hvem er det vi leter etter når vi ser etter muligheter for gjenbruk av varme? Eller mer spesifikt - gjenbruk av varme fra datasenter. Så lenge du trenger varme, på en eller annen måte, hele året, og har en relativ stabil energibruk, er vi en bra match.

Vi har dristet oss til å sette opp de mest åpenbare synergimulighetene nedenfor, men nøl ikke med å ta kontakt om du vil vi skal sjekke hvilke muligheter som finnes hos deg.

Smoltanlegg

Smoltanlegg er laget for å etterligne naturlige forhold så mye som mulig. Anleggene bruker vanligvis vann fra elver eller innsjøer, men også saltvann benyttes i prosessen. Vannet går gjennom anlegget for å skape en stabil miljømessig setting for smolten og varmes opp for å holde en ideell og stabil temperatur. Normalt brukes det enorme mengder kraft i prosessen.

En kostnadsreduksjon på mellom 40% til 80% er mulig med vår løsning!

Hvordan gjør vi dette?

Vi gjenbruker vi varme fra eget mini-datasenter som plasseres på utsiden av kundens anlegg og vi leverer både til tradisjonelle gjennomstrømsanlegg og RAS. 

Løsningen er både trygg, effektiv og tar liten plass. Vi gjør alle våre operasjoner før vannet kommer i kundens eget anlegg og dermed er hen sikker på at våre operasjoner ikke påvirker det tekniske anlegget. Kunden justerer de siste gradene med eget anlegg isteden for å varme opp fra basis.

I tillegg til reduksjonen av energikostnaden, kommer tilsvarende reduksjon av karbonfotavtrykket. 

Næringsbygg

Carbonchange har en løsning som reduserer karbonfotavtrykket for næringsbygg.
Det fantastiske med denne løsningen, er at det også reduserer energikostnaden.
Vi gjør karbonreduksjon lønnsomt. Veldig lønnsomt!


Løsningen er (også her) computational heat elements - eller supereffektive mini-datasentre. Et datasenter blir skikkelig varmt når maskinene jobber hardt og trenger kjøling. Den varmen som blir laget, blir vanligvis ikke brukt til noe, den bare forsvinner ut i luften.


Det vi gjør, er å omfordele varmen fra datasenteret til ditt næringsbygg. Da inngår du en avtale med
oss om å plassere minidatasenter hos deg. Vi benytter hele eller deler av strømmen du normalt
bruker til oppvarming og bruker den til dataprosessering. Denne varmen gir vi tilbake til deg etter vi
har benyttet den i vår drift. Vi skaper en vinn-vinn situasjon for både deg og oss. Vi må svare for alt
karbonfotavtrykk på denne strømmen og du reduserer energikostnaden med betydelige beløp!

En fantastisk mulighet til å spare penger! Mye penger!

Tørker du noe?

Når man tørker noe, trenger man energi. Det finnes utallige måter å skaffe seg denne varmen på enten man bruker varmepumper eller andre fyringsmuligheter. Felles for de fleste er at energibehovet er stort og strømprisen øker. Og det er vel ikke så mange som forventer at den skal holde seg stabil lav fremover heller. Er varmekilden gammel nok, er den kanskje ikke helt tidsriktig mhp kostnad for verken lommeboken eller miljøet.

I Carbonchange jobber vi med ulike løsninger på tvers av bransje. Så lenge du har et tørkebehov, kan vi bidra. Vi gjenbruker blant annet varme fra datasenter som muliggjør en stor besparelse.

Vi kan ikke love at dette passer for alle, men la oss i alle fall ta en titt. La oss se på de løsningene du har, gjøre kalkuleringer og se hvordan dette kan løses for deg. Vi snakker betydelig besparelse på energikostnaden!

Bruker du steam (damp) i bedriften din?

Om du er et vaskeri, meieri eller trenger å holde mye utstyrt rent, er sjansen stor for at du bruker mye steam i produksjonen.

Vi har løsninger som gjør det mulig å erstatte deler av oppvarmingen mot steam. Og i de aller fleste tilfeller så kan vi levere hele løsningen frem til steam. Vi gjenbruker varmen fra datasenter i denne prosessen. For nå har teknologien gjort det mulig å også produsere steam fra spillvarmen fra et datasenter.

Joda, jeg trenger varme, men hvordan?

De fleste bedriftseiere har fokus på produktene sine. Vi i Carbonchange har fokus på smarte løsninger som er nyttige eller lønnsomme. Aller helst begge deler.

La oss ta en kjapp prat så finner vi fort ut om vi har noe verdifullt å bidra med.

bottom of page