top of page

Carbonchange Energy

WEB_11.jpg

Hva kan jeg gjøre for å gjøre bygget mitt mer miljøvennlig og samtidig spare kostnader?

Verdens fokus på redusering av karbon har ført til at flere og flere bransjer blir gjenstand for myndighetskrav. Dette har også skjedd innen eiendomsbransjen. Myndighetene i land rundt om i hele verden har satt krav til bygg skal redusere klimafotavtrykket med 40-50% i løpet av perioden fram til 2030. Dette fører til store utfordinger for eiendomsbesittere. En eiendomsbesitter blir påført miljøfokus som de fleste ikke har kunnskap til å løse. Måten dette løses på idag er kostbare konsulenter som bruker lang tid, rett og slett fordi det er komplekst å beregne.

Hva er egentlig Carbonchange Energy?

Dersom vi ser noe forenklet på utfordringen med å beregne karbonfotavtrykket til en bygning, så kan hovedutfordringen løses ved endring av ressursforbruk. Dette gjelder spesielt energiforbruket. Og en hovedregel er at du kan ikke optimalisere noe du ikke kan måle eller dokumentere. Energiforbruket måles i dag, men har ikke tilgjengelig granualitet som den jevne eiendomsbesitter kan benytte seg av. En automatisk karbonavtrykkberegning på basis av hva man har brukt av energi er enkel å gjennomføre, men den gir ingen konklusjon på hvilke tiltak som eventuelt bør gjøres. Derimot kan en automatisk individuell beregning av karbonfotavtrykket som baserer seg på ren fysikk gi tiltaksplaner og forslag.

Forretningsidéen til Carbonchange Energy er å måle karbonfotavtrykket i en bygning på en nøyaktig måte ved bruk av sensorer og algortimer. Produktet som leveres vil ikke bare vise ditt reelle fotavtrykk, men viser også hva du bruker av energi. Du får en oversikt over alle energibærere i bygget sammenlignet mot benchmark. Vi er i stand til å se hva du bruker av strøm, hva du burde brukt og ikke minst en oversikt over de områdene eller apparatene der vi mener du bør gjøre tiltak.

Ved hjelp av sensorikk, algoritme og kunstig intelligens, har vi disaggregert energiforbruket ditt - dvs vi viser en nøyaktig beregning av hvilke soner / apparater som bruker strøm, om det bruker mer strøm enn det burde og gir grunnlag for å fjerne de dyre energitoppene

  • Hvilke soner, energibærere og/eller apparater bruker strøm?

  • Bruker disse mer eller mindre enn benchmark?

  • Overvåkning av de samme apparatene 24/7/365

  • Genererer tiltaksplan som gir grunnlag for betydelig besparelser

Vi mener at dette er den beste måten for en bygningseier å starte sin digitaliseringsreise på!

Bilder sier mer enn tusen ord....

Kunnskap er makt, sies det. Om det også gjelder for deg og din energioptimalisering kan diskuteres. Likevel er vår påstand at kunnskap uten tvil er viktig. Når det kommer til å redusere energiforbruket ditt, er det vanskelig å starte med bare strømregningen din. For hva skal du egentlig gjøre av tiltak for gir mest for pengene?

Den berømte Peter Drucker har en gang sagt at: “If you can't measure it, you can't manage it." La oss vise deg hva dette kan bety for deg og din energisparing.

Skjermbilde 2022-06-15 kl. 09.48.03.png

Timesverdier

Timesverdier er en bra måte å starte på. Dette kan du laste ned selv på www.elhub.no og er noe de aller fleste EOS-system tilbyr.

Dessverre gir gratisdata fra elhub ikke all verdens innsikt og det forventes mye manuell jobb med å finne ut av hva du bruker strømmen til.

SmartEnergi - skaff deg innsikt

Gjør det enkelt - skaff deg energimodulen vår. Den gir deg et vesentlig bedre energibilde og gir deg et mye bedre grunnlag til å ta gode beslutninger og energitiltak. 

Vi gjør grovjobben med å sette opp dashbordet ditt. 

Prøv selv - du vil bli overrasket over hvor enkelt det er satt opp for deg. Og hvor bra oversikt du får. Vårt mål er å sette deg i stand til å gjøre enkle tilpasninger selv. Normalt tror vi at du her kan spare mellom 10% til 20% med tiltak som ikke koster all verden.

Skjermbilde 2022-06-15 kl. 09.48.45.png

Bruksområder

Nøyaktig algoritmeberegning av karbonfotavtrykk av bygg

Detaljert oversikt over alle energibærere i bygget mot benchmark

Energirevisor

Overlevering av nybygg og reklamasjoner

Byggoppgradering

Energimåling til BREEAM-sertifisering

Dynamisk energimerking

bottom of page