top of page

Hvorfor digitalisere eiendom?

Digital tvilling og BIM

Digital tvilling og BIM har ført til at den virtuelle verden og den fysiske har kommet mye nærmere hverandre. Ved hjelp av teknologi er det mulig å redusere kostnader og optimalisere resursbruk på en bedre måte enn tidligere.

Energioptimalisering

Installasjoner i bygg kan ofte sluke energi helt unødvendig! Med enkle grep kan du oppnå store besparelser. Ventilasjon er et godt eksempel på anlegg som ofte kan være feil innstilt. Optimalisering av energi kan få ned kostnadene dine og ikke minst øke levetiden på de anleggene du har.

Innendørs klima

Alle vil gjerne ha en oversikt over klima innendørs. Men hva ønsker du å bruke dataen til?

Vi har fokus på at de elementene du skal ha i din eiendom, skal påvirke bunnlinjen din positivt på en eller annen måte. Ellers er det bortkastet.

og mye mer

Karbonfotavtrykk

Online befaringer

Oversikt over menneskeflyt

Oversikt over bygningsmasse

Tverrfaglig samhandlingsplattform

Leveringsplattform for landmålere og arkitekter

En sjekk er sjelden feil

Listen over ting som gjør bygget smartere kan være uendelig lang. Ikke alle elementene er like hensiktsmessige og mange har også gode løsninger allerede. 

La oss få ta en titt så kan vi kanskje finne noen besparelser likevel?

bottom of page